Potpisivanje Ugovora o rekonstrukciji elektrofiltera na Bloku 7 TE ¨Kakanj¨- vrijednost investicije 6,6 miliona Eura

U ponedeljak, 19.maja 2014. godine u 11, 30 sati u Termoelektrani ¨Kakanj¨ biće upriličeno potpisivanje Ugovora o rekonstrukciji elektrofiltera na Bloku 7 – snage 230 MW. Ugovor će u prisustvu Nermina Nikšića, premijera FBiH i Erdala Trhulja, ministra energije, rudarstva i industrije potpisati dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH, Senad Sarajlić, izvršni direktor za proizvodnju i u ime Konzorcija „Hamon“ GmbH, gospodin Claus Brinkmann i gospodin Dario Škoro. Vrijednost investicije JP EPBiH je 6, 6 miliona Eura.

 Cilj rekonstrukcije je povećanje efikasnosti elektrofiltera što će rezultirati smanjenjem emisije prašine sa sadašnjih prosječnih 200 mg/Nm3 na 20 mg/Nm3, kompletna zamjena dotrajalih ventilatora dimnih plinova i povećanje energetske efikasnosti smanjenjem potrošnje električne energije.Sam projekat je veoma zahtjevan jer se na postojeci elektrofilter dograđuju nova polja vrecastog filtera tako da ce to biti kombinacija elektrofiltera i vrecastog filtera tzv. hibridni filter.

Rok za završetak radova je tri mjeseca.