Zakazana Četrdeset i osma (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Četrdeset i osma (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo biće održana 28.12.2017. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati

Na dnevnom redu Skupštine je donošenje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo za period 2018-2020.godina, donošenje Poslovnika o radu Skupštine Društva, donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva-rudnike uglja i upoznavanje sa Izvještajem o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za 2017. godinu.


Detaljnije informacije o sazivanju Četrdeset i osme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH  dostupne su na stranici