Zakazana Pedeseta (redovna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Pedeseta (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo biće održana 26.06.2018. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati

Na dnevnom redu Skupštine je donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiHd.d. - Sarajevo za 2017. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju. Skupština će odlučivati i o raspodjeli dobiti za 2017. godinu. 

Detaljnije informacije o sazivanju Pedesete (redovne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH  dostupne su ovdje