EPBiH partner novog projekta EU - Upgrade DH

JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo posredstvom Sektora za strateški razvoj, učestvuje u novom EU Horizont 2020 projektu Upgrade DH, čiju realizaciju koordinira njemačka kompanija WIP Renewable Energies. Partneri projekta, koji je zvanično počeo 01.maja 2018.godine, uz JP Elektroprivreda BiH su SIG SOLITES (Njemačka), AGFW – Njemačko udruženje toplinarskih kompanija, COWI (Danska), OPTIT (Italija), HERA (Italija), EuroHeat (Belgija), Mašinski fakultet Univerziteta u Zagrebu (Hrvatska), LDHA - Asocijacija kompanija daljinskih grijanja Litvanije I toplinarska kompanija STINKLAI (Litvanija).

11. maj 2018.

EPBiH partner novog projekta EU - Upgrade DH JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo posredstvom Sektora za strateški razvoj, učestvuje u novom EU Horizont 2020 projektu Upgrade DH, čiju realizaciju koordinira njemačka kompanija WIP Renewable…

10. maj 2018.

Elekroprivreda BiH na Sajmu privrede Tešanj 2018. Elektroprivreda BiH učestvuje na 14. Međunarodnom sajmu privrednika Tešanj, koji je u prisustvu brojnih privrednika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, predstavnika privrednih komora, javne uprave,…

07. maj 2018.

Sporazum o sufinasiranju Idejnog projekta Toplovod Kakanj-Sarajevo U prostorijama Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, 07.maja 2018.godine, Bajazit Jašarević, generalni direktor, dr.sc. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije i dr.sci.oec Fuad…

30. april 2018.

Četvrti energetski samit Učesnici Četvrtog energetskog samita u Bosni i Hercegovini, koji je održan u Neumu od 25. do 27. aprila 2018.godine, podcrtali su značaj elektroenergetskog sektora za razvoj BiH i uputili preporuke…

26. april 2018.

Za kupce EDSA besplatan pristup internetu Na naplatnim mjestima Podružnice Elektrodistribucija Sarajevo, kupcima je omogućen pristup internetu, tako da je wifi signal dostupan u široj zoni poslovnica.

23. april 2018.

Elektroprivreda BiH u TOP 10 najpoželjnijih poslodavaca za 2018. godinu Elektroprivreda BiH plasirana je u TOP tri najpoželjnija poslodavca u kategoriji javnih kompanija i u TOP 10 najpoželjnijih poslodavaca za 2018. godinu u Bosni i Hercegovini u izboru portala Posao.ba.…

23. april 2018.

Dom naroda Parlamenta FBiH prihvatio informaciju o Bloku 7 Dom naroda Parlamenta Federacije BiH donio je Zaključak o davanju predhodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole Investitoru JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i prihvatanju Završne…

17. april 2018.

Konferencija o ulozi uglja u proizvodnji električne energije Izvršni direktor za proizvodnju JP Elektroprivreda BiH, dr. Nevad Ikanović, učestvovao je u radu Međunarodne stručne konferencije “Uloga uglja u proizvodnji električne energije“, koja je održana…

13. april 2018.

Granskim kolektivnim ugovorom osigurana prava 7.000 radnika Granski kolektivni ugovor za područje djelatnosti elektroprivrede, kojim su zaštićena postojeća prava 7.000 radnika u elektroenergetskom sektoru FBiH, potpisan je 12.aprila 2018. godine u Mostaru.…
Arhiva objava