Otkazana Četrdeset i deveta(vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Četrdeset i deveta (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo otkazuje se radi nepostojanja uslova za održavanje

18. juni 2018.

Otkazana Četrdeset i deveta(vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Četrdeset i deveta (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo otkazuje se radi nepostojanja uslova za održavanje

18. juni 2018.

Nova pogodnost za korisnike e-računa: Plaćanje bez štampanja računa i popunjavanja uplatnica Elektroprivreda BiH će svojim kupcima koji račun za električnu energiju primaju putem e-maila,ubuduće omogućiti plaćanje samo po osnovu e-mail adrese na koju je registrirana usluga e-račun, bez…

06. juni 2018.

Režije na klik - nova usluga Elektroprivrede BiH i Raiffeisen banke Plaćanje računa za električnu energiju putem unaprijed popunjenih uplatnica od sada je moguće i za klijente Raiffeisen banke, registracijom na uslugu Režije na klik

05. juni 2018.

Informacija za kupce električne energije Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknada za podsticanje i jediničnog iznosa naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2018. godinu („Sl. novine…

04. juni 2018.

Uputa kupcima: Upisivanje broja računa ili reference na uplatnici je obavezno U okviru aktivnosti unaprjeđenja i informatizacije poslovnih procesa, JP Elektroprivreda BiH obavještava svoje kupce da je došlo do izmjena u plaćanju računa za električnu energiju putem bankovnih…

30. maj 2018.

EPBiH posjetila kineska agencija Sinosure Delegacija kineske agencije Sinosure, koja će izvršiti osiguranje kredita China Export-Import Bank za finansiranje Bloka 7 u TE „Tuzla“ u iznosu 613,9 miliona eura, posjetila je JP Elektroprivreda…

11. maj 2018.

EPBiH partner novog projekta EU - Upgrade DH JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo posredstvom Sektora za strateški razvoj, učestvuje u novom EU Horizont 2020 projektu Upgrade DH, čiju realizaciju koordinira njemačka kompanija WIP Renewable…

10. maj 2018.

Elekroprivreda BiH na Sajmu privrede Tešanj 2018. Elektroprivreda BiH učestvuje na 14. Međunarodnom sajmu privrednika Tešanj, koji je u prisustvu brojnih privrednika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, predstavnika privrednih komora, javne uprave,…

07. maj 2018.

Sporazum o sufinasiranju Idejnog projekta Toplovod Kakanj-Sarajevo U prostorijama Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, 07.maja 2018.godine, Bajazit Jašarević, generalni direktor, dr.sc. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije i dr.sci.oec Fuad…

30. april 2018.

Četvrti energetski samit Učesnici Četvrtog energetskog samita u Bosni i Hercegovini, koji je održan u Neumu od 25. do 27. aprila 2018.godine, podcrtali su značaj elektroenergetskog sektora za razvoj BiH i uputili preporuke…
Arhiva objava