Cjenovnik usluga


Cjenovnik usluga u JP Elektroprivreda BiH

Naziv usluge Iznos bez PDV
Uvjeti priključenja na elektrodistributivnu mrežu i povećanje odobrene priključne snage
Izdavanje prethodne elektroenergetske saglasnosti 30 KM
Izdavanje stručnog mišljenja o trasi/lokaciji objekta koji se ne priključuje na distributivnu mrežu po jednoj karti razmjere 1:2500 50 KM/karti razmjere 1:2500
Izdavanje elektroenergetske saglasnosti na 0,4 kV 50 KM
Izdavanje elektroenergetske saglasnosti na SN 80 KM
Izdavanje elektroenergetske saglasnosti radi promjene naziva kupca, na istoj lokaciji i sa istom odobrenom prikljlučnom snagom kupca (samo za kupoprodajni ugovor) 20 KM
Izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja izrade priključka kupca na SN mrežu 600 KM
Izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja izrade priključka proizvođača na SN mrežu 1.000 KM
Izdavanje potvrde bez izlaska na teren 10 KM
Isključenje ili uključenje na zahtjev kupca ili snabdjevača
Na obračunskom mjernom mjestu, na mjestu priključenja - ormarić ili TS 17 KM
Na mjestu priključenja - stub u mreži, krovni nosač 50 KM
Isključenje zbog neplaćanja računa i uključenje nakon uplate u redovno radno vrijeme
Na obračunskom mjernom mjestu, na mjestu priključenja - ormarić ili TS 34 KM
Na mjestu priključenja - stub u mreži, krovni nosač 100 KM
Isključenje zbog neplaćanja računa i uključenje nakon uplate izvan redovnog radnog vremena
Na obračunskom mjernom mjestu, na mjestu priključenja - ormarić ili TS 50 KM
Na mjestu priključenja - stub u mreži, krovni nosač 150 KM
Pregled ispravnosti priključka i obračunskog mjernog mjesta na zahtjev kupca
Pregled ispravnosti priključka 17 KM
Pregled ispravnosti priključka i obračunskog mjernog mjesta 22 KM
Različite usluge na priključku i obračunskom mjernom mjestu na zahtjev kupca
Uključenje limitatora ili zaštitne sklopke nakon djelovanja 14 KM
Zamjena uloška glavnog osigurača 17 KM
Vanredan pregled mjernog mjesta i očitanje brojila kod privremene odjave kupca 20 KM
Mjerenja na zahtjev kupca
Jednodnevno mjerenje i izrada izvještaja o dijagramu opterećenja 126 KM
Sedmodnevno mjerenje i izrada izvještaja o dijagramu opterećenja 142 KM
Interventno mjerenje efektivne vrijednosti napona na mjestu priključenja 64 KM
Sedmodnevno mjerenje i izrada izvještaja o kvalitetu napona na mjestu priključenja 112 KM
Neovlaštena potrošnja električne energije
Ustanovljenje neovlaštene potrošnje i isključenje kupca zbog neovlaštenog korištenja električne energije (kupac na 0,4 kV) 80 KM
Ustanovljenje neovlaštene potrošnje i isključenje kupca zbog neovlaštenog korištenja električne energije (kupac na srednjem naponu) 200 KM
Ustanovljenje samovoljnog uključenja brojila 50 KM
Upravljanje sklopnim napravama u postrojenju korisnika mreže prema zahtjevu korisnika
Prema unaprijed utvrđenom terminu 24 KM
Interventno 40 KM
Dežurstvo radi upravljanja mrežom po zahtjevu korisnika
Prema unaprijed utvrđenom terminu 19 KM/h
Interventno 28 KM/h
Provjera ispravnosti obračunskog mjernog mjesta, a brojila sa vještačenjem Zavoda za mjeriteljstvo - na zahtjev kupca
Izmjena brojila i vještačenje - direktno mjerenje 120 KM
Izmjena brojila i vještačenje - poluindirektno i indirektno mjerenje 156 KM
Provjera ispravnosti obračunskog mjernog mjesta, a brojila prijenosnim ispitnim uređajem - na zahtjev kupca
Provjera ispravnosti brojila ispitnim uređajem - direktna mjerenja 35 KM
Provjera ispravnosti brojila ispitnim uređajem - poluindirektna i indirektna mjerenja 58 KM
Provjera ispravnosti brojila prijenosnim ispitnim uređajem - višednevna, poluindirektna i indirektna mjerenja 116 KM
Davanje mjernih podataka o krivuljama opterećenja
Davanje mjernih podataka o krivuljama opterećenja za obračunsko mjerno mjesto kupcima sa daljinskim očitanjem mjernih uređaja 10 KM
Nazad na vrh stranice

Naknade za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu ili za povećanje priključne snage postojećih krajnjih kupaca/proizvođača

Jedinični iznos naknade za priključenje na niskonaponsku mrežu iznosi 50% vrijednosti od 390,00 KM/kW koliko iznosi prosječna vrijednost investicija za priključenje jednog kilovata priključne snage na niskonaponskom nivou distributivne mreže, dok jedinični iznos naknade za priključenje objekta na srednjenaponsku mrežu iznosi 50% vrijednosti od 280,00 KM/kW koliko iznosi prosječna vrijednost investicija za priključenje jednog kilovata priključne snage na srednjonaponskom nivou distributivne mreže. Nadzorni odbor JP EPBiH je Odlukom  utvrdio iznos prosječnih vrijednosti investicija elektroenergetskih objekata distributivne mreže i jediničnih iznosa naknada za priključenje krajnjih kupaca / proizvođača na distributivnu mrežu 

 

Naziv usluge

Iznos bez PDV

Iznos jedinične naknade za priključenje krajnjih kupaca / proizvođača na distributivnu mrežu

Priključenje na niskonaponskom nivou distributivne mreže

195 KM / kW

Priključenje na srednjenaponskom nivou distributivne mreže

140 KM / kW

 

Nazad na vrh stranice