E-planska: Obavještavanje kupaca o planskim isključenjima putem e-maila

 

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo pruža Vam mogućnost da putem e-maila dobijate informacije o planiranom isključenju i prekidu u isporuci električne energije Vašim objektima, zbog predviđenih radova na elektrodistributivnoj mreži.


Način prijave:

Usluga E-planska se prijavljuje za konkretnog kupca, odnosno mjerno mjesto. Mogući načini prijave za aktiviranje ove usluge su:

 

  • Putem naše web stranice www.elektroprivreda.ba – u sekciji Moja mjerna mjesta > E-Usluge. Uputstvo za prijavu usluge E-planska putem naše web stranice možete preuzeti ovdje

  • Putem našeg kontaktnog centra (detaljne informacije o tome kako nas kontaktirati možete pronaći na našoj web stranici, u sekciji Upiti, reklamacije i prijave kvarova)

  • Dolaskom na najbliže naplatno mjesto Elektrodistribucije i iskazivanjem želje za aktiviranjem ove usluge.

 

Prilikom prijave treba navesti ime i prezime ili naziv kupca i broj mjernog mjesta. Broj mjernog mjesta je naveden na računu za električnu energiju („Mjerno mjesto (MM)“).

Nakon podnesenog zahtjeva na bilo koji način, usluga će biti aktivirana najkasnije za sedam dana od dana podnošenja zahtjeva.