Elektroenergetski bilans Društva

Proizvodnja (GWh)
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ukupno 6544 7295 6927 7181 7295 6509 7473 7404 6910 7245 7009
Termo 5365 5750 5234 5013 6138 5368 5550 5787 5413 5780 6007
Hidro 1179 1545 1693 2168 1157 1141 1924 1617 1496 1464 1002
Udio Hidro 18% 21% 24% 30% 16% 18% 26% 22% 22% 20% 14%

Realizacija elektroenergetskog bilansa (GWh)
  2013 2014 2015 2016 2017 Promjena 17/16
Hidroelektrane 1924 1617 1496 1464 1002 -32%
HE na Neretvi 1854 1543 1436 1395 941 -33%
Male HE 69 74 60 69 60 -12%
Termoelektrane 5550 5787 5413 5780 6007 4%
TE "Tuzla" 3289 3668 3487 3686 3461 -6%
TE "Kakanj" 2260 2119 1927 2094 2547 22%
Proizvodnja 7473 7404 6910 7245 7009 -3%
Prijem 324 350 704 1065 2739 157%
Raspoloživo 7797 7754 7613 8310 9748 17%
Bruto distributivna potrošnja 4402 4393 4543 4626 4730 2%
Direktni potrošači 448 443 450 458 485 6%
Prijenosni gubici 130 118 140 ** ** **
Ukupna potrošnja 4980 4954 5133 5006 5113 2%
Isporuka 2817 2800 2481 3304 4635 40%
Ukupne potrebe 7797 7754 7613 8310 9748 17%

** u nadležnosti NOS-a