Hidroelektrana „Kovanići“

Lokacija objekta: rijeka Bosna, područje Zeničko-dobojskog  kantona
Tip objekta: protočna pribranska elektrana
Instalirana snaga: 9,1 MW
Godišnja  proizvodnja: 46,2 GWh

Investicija

Investicija: 38,8 miliona EUR
Finansiranje: krediti i sredstva EPBiH

Status projekta  

Okončane aktivnosti:

  • Studija izvodljivosti sa geološkim istražnim radovima
  • Studija ekonomske opravdanosti i zahtjev za dodjelu koncesije

Aktivnosti koje su u toku:

  • Izrada idejnog projekta

Predstojeće aktivnosti: 

    • Javni poziv za reviziju idejnog projekta, izrada studije nultog stanja i studije uticaja na okoliš, evaluacija ponuda i izbor konsultanta