Kodeks korporativnog upravljanja

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne…

Kalendar korporativnih događaja za 2018. godinu

Uprava Društva je utvrdila Kalendar korporativnih događaja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.…

Vlasnička struktura

Podaci o vlasničkoj strukturi preuzeti sa zvanične web stranice Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine…

Vrijednost dionica

U ovom dijelu naše stranice možete saznati više detalja o trgovanju na berzi.