Kako postati kupac

Način na koji možete postati kupac električne energije JP Elektroprivreda BiH zavisi od toga da li ste:


Kupac koji ima ili će imati priključak na prijenosnu mrežu (naponski nivo 110 kV i viši)

Ukoliko ste kupac koji je priključen na prijenosnu mrežu i želite da vam snabdjevač električne energije bude JP Elektroprivreda BiH, dovoljno je da se obratite sa zahtjevom JP EPBiH kao vašem budućem novom snabdjevaču električne energije. Postupak promjene snabdjevača će trajati maksimalno 21 dan od trenutka podnošenja zahtjeva za promjenom snabdjevača. Za sve informacije u vezi sa promjenom snabdjevača možete se obratiti u Direkciju JP EPBiH, Sektor za snabdijevanje.

Nazad na vrh stranice

Kupac koji će imati priključak na distributivnu mrežu (naponski nivo do 110 kV) JP EPBiH

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo je ovlašteni distributer električne energije u sedam kantona Federacije BiH.

Kanton Ovlašteni distrbuter električne energije
Unsko-sanski Podružnica "Elektrodistribucija" Bihać
Hercegovačko-neretvanski Podružnica "Elektrodistribucija" Mostar
Sarajevski Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo
Bosansko-podrinjski Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo Poslovna jedinica Goražde
Tuzlanski Podružnica "Elektrodistribucija" Tuzla
Zeničko-dobojski Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica
Srednjobosanski Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica Poslovna jedinica Travnik

Putem navedenih elektrodistributivnih podružnica možete:

  • Postati novi kupac/proizvođač električne energije, odnosno dobiti prethodnu elektroenergetsku saglasnost, elektroenergetsku saglasnost, obezbijediti priključenje na distributivnu mrežu, te potpisati ugovore o priključenju, o korištenju distributivne mreže i o snabdijevanju električnom energijom. 
  • Kao postojeći kupac električne energije, ako je potrebno, podnijeti zahtjev za izdavanje saglasnosti za izmjenu uvjeta priključenja ili promjenu priključka za električnu energiju. 

Prije izgradnje svih građevinskih objekata, zakonski propisi nalažu pribavljanje saglasnosti distributera električne energije. Ove saglasnosti su potrebne da bi se obezbijedila sigurnost svih podzemnih instalacija, da novo gradilište ili objekat ne bi ugrozili snabdijevanje postojećih korisnika električne energije, kao i da se planira i obezbijedi legalan priključak za novog krajnjeg kupca/proizvođača električne energije. 

Za lakše podnošenje zahtjeva i razumijevanje procesa izrade saglasnosti, izgradnje priključka do potpisivanja ugovora, na ovoj stranici možete naći tri grupe tipskih obrazaca, čiji naziv i sadržaj potpuno odgovaraju procesu i specifičnim potrebama novog ili postojećeg krajnjeg kupca/proizvođača električne energije:

Nazad na vrh stranice

Kupac koji ima priključak na distributivnu mrežu drugih elektroprivreda u BiH, a želi da mu snabdjevač električne energije bude JP EPBiH

Ukoliko ste priključeni na distributivnu mrežu drugih elektroprivreda u BiH, odnosno drugih elektrodistributivnih preduzeća, a želite postati kupac električne energije JP EPBiH, dovoljno je da se obratite sa zahtjevom JP EPBiH kao vašem budućem novom snabdjevaču električne energije. Postupak promjene snabdjevača trajat će maksimalno 21 dan od trenutka podnošenja zahtjeva za promjenom snabdjevača. Za sve informacije u vezi s promjenom snabdjevača možete se obratiti nadležnim podružnicama. 

Nazad na vrh stranice