Kapitalne investicije

Opredjeljenje JP Elektroprivreda BiH je i gradnja novih hidroenergetskih kapaciteta kao ekološki prihvatljivih objekata. Konceptom održivog razvoja, koji je Evropska unija usvojila još 1990. godine, zemlje članice preuzele su obavezu uspostavljanja ravnoteže između korištenja i zaštite prirodnih resursa kao i okoliša u cjelini.

U skladu s Dugoročnim planom razvoja proizvodnih elektroenergetskih objekata, odlukama Vlade FBiH i nadležnih institucija o proglašenju javnog interesa i pripremi izgradnje novih elektroenergetskih objekata, JP Elektroprivreda BiH intenzivno razvija projekte za izgradnju kapitalnih proizvodnih objekata.

Prioritetni projekti:

Hidroelektrane

Termoelektrane

Vjetroelektrane

Hidroelektrana „Vranduk“

Blok 7 TE „Tuzla“

Vjetroelektrana  „Podveležje“

Hidroelektrana „Ustikolina“

Blok 8 TE „Kakanj“

 

Hidroelektrana „Janjići“

 

 

Hidroelektrana „Kovanići“

 

 

Hidroelektrana „Čaplje“

 

 

Hidroelektrana „Una Kostela - rekonstrukcija i proširenje„

 

 

Hidroelektrana „Babino Selo

 

 

Hidroelektrana „Kruševo„

 

 

Mala hidroelektrana “Kakanj” na vodozahvatu TE Kakanj

 

 

Male hidroelektrane na Neretvici

 

 

Strateški i prioritetni cilj je izgradnja Bloka 7 u TE „Tuzla“ i Bloka 8 u TE „Kakanj“. Riječ je o zamjenskim objektima za postojeće blokove koji moraju biti zaustavljeni zbog isteka životnog vijeka i ograničenja koje nameće EU regulativa za rad termoelektrana nakon 2017. godine. Gradnjom zamjenskih termoblokova obezbjeđuje se i siguran plasman uglja i time opstanak rudnika.

Opredjeljenje JP Elektroprivreda BiH je i gradnja novih hidroenergetskih kapaciteta kao ekološki prihvatljivih objekata. Konceptom održivog razvoja, koji je Evropska unija usvojila još 1990. godine, zemlje članice su preuzele obavezu uspostavljanja ravnoteže između korištenja i zaštite prirodnih resursa kao i okoliša u cjelini. Istovremeno, ubrzana industrijalizacija i razvoj društva općenito zahtijevaju sve veće količine energije koje je potrebno obezbijediti prevashodno iz obnovljivih izvora, što će biti obaveza Bosne i Hercegovine na putu ka EU.

Bosna i Hercegovina je ratificirala Ugovor o uspostavi energetske zajednice Jugoistočne Evrope 2006. godine. Svaka ugovorna strana se obavezuje da će izraditi plan implementacije Direktive 2001/77/EC Evropskog parlamenta i Vijeća o promociji električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora. Cilj ove Direktive je porast proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora na unutrašnjem tržištu.