Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Društva čini sedam (7) članova, koje Skupština Društva imenuje i razrješava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH. Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika.

Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva, nadzire rad Uprave Društva i ima druge nadležnosti propisane zakonom i Statutom Društva. Sjednice Nadzornog odbora se u pravilu održavaju jednom mjesečno. 

Na Trideset i devetoj (vanrednoj) Skupštini Društva, održanoj 20. aprila 2016. godine, imenovani su članovi Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, na vremenski period do isteka četverogodišnjeg mandata Nadzornog odbora koji je započeo 26.08.2015. godine.


Dr.sc. Izet Žigić

Predsjednik Nadzornog odbora

Rođen je 1956. godine u Lukavcu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli.

Radio je u Rudniku i termoelektrani Ugljevik. Zaposlen je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, kao redovni profesor na katedri  Hidrogeologija i hidrotehnika.Član je Udruženja geologa BiH.

Više informacija

Dr.sc. Milenko Obad

Član Nadzornog odbora

Rođen je 1962. godine u Čapljini. Diplomirao je 1985. godine na Mašinskom fakultetu u  Mostaru. Poslijediplomski magistarski studij iz područja tehničkih znanosti završio je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1989. godine, a doktorsku disertaciju je odbranio na Strojarskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 1999. godine.

Više informacija

Mr.sc. Jakub Dinarević

Član Nadzornog odbora

Rođen je 1955. godine u Brezi. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1982. godine. Magistrirao je 2004. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, Rudarski odsjek. Zaposlen je u Rudniku mrkog uglja „Breza“ od 1982. godine, gdje je obavljao različite poslove, od pripravnika do direktora Rudnika, a sada obavlja poslove šefa Službe za rudarske štete i zaštitu okoline.

Više informacija

Dr. sc. Izudin Džafić

Član Nadzornog odbora

Diplomirao je 1996. godine na Fakultetu elektrotehnike i mašinstva u Tuzli. Doktorsku disertaciju odbranio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Odsjek za visoki napon, Sveučilišta u Zagrebu, 2002. godine. Vanredni je profesor na International University of Sarajevo. 

Više informacija

Sead Rešidbegović

Član Nadzornog odbora

 Rođen je 1956. godine u Gračanici. Diplomirao je na Arhitektonsko-urbanističkom fakultetu u Sarajevu 1979. godine.Radio je u Projektnom birou „Projekt-Gračanica“, bio direktor firme „Terme“, obavljao dužnost ministra za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, bio direktor  firme „Eco energy“ d.o.o. Tuzla, u firmi „Tehnobiro“ d.o.o. Tuzla i rukovodilac Projektnog biroa. U periodu 1996-1998.godine bio je poslanik u Predstavničkom domu FBiH.

Više informacija

Mirza Hulusić

Član Nadzornog odbora

Rođen je 1982.godine u Tuzli. Diplomirao je 2006. godine na Arhitektornskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Od 2004. godine zaposlen je u Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, angažovan na različitim inženjerskim poslovima.

Više informacija

Mr.sc. Hasen Mašović

Član Nadzornog odbora

Rođen je 1951. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultatu Sveučilišta u Zagrebu, usmjerenje Automatika i Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Više informacija