Obavještenja o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-193-8-192/18

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-193-8-192/18

Nabavka ribe

Nabavka ribe

Obavještenje o nabavci 1421-7-1-109-3-89/18

Nabavka, isporuka i montaža autoguma za motorna vozila

Obavještenje o nabavci 1421-1-1-108-3-88/18

Nabavka baterija

Zamjena oštećene ovjesne opreme u 110 i 220 kV postrojenjima

Zamjena oštećene ovjesne opreme u 110 i 220 kV postrojenjima

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-2-67-3-66/18

Usluge održavanja i popravka alatnih mašina, kompresora, agregata, motora, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-79-3-49/18

Nabavka cijevi, cijevnih elemenata i cijevne armature za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-3-66-3-65/18

Sanacija ograde na skladištu Vitalj PJD Kladanj, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla

Obavještenje o nabavci 1421-7-3-106-3-85/18

Sanacija zaštitne ograde u HE “Una” Kostela

Nabavka alata (LOT 1 - LOT 4)

Nabavka alata (LOT 1 - LOT 4)

Isporuka i ugradnja PVC i PEHD armature i cjevovoda

Isporuka i ugradnja PVC i PEHD armature i cjevovoda

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-2-63-3-63/18

Usluge interventnog održavanja i popravki automatske i ručne regulacije, upravljanja, procesnih mjerenja i nadzora MHE Modrac i MHE Sniježnica, sa djelimičnom isporukom materijala

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-2-64-3-64/18

Usluge interventnog održavanja i popravki sa otklanjanjem kvarova na mašinskom postrojenju MHE Modrac, MHE Sniježnica i Brane Sniježnica, sa djelimičnom isporukom materijala

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-2-62-3-62/18

Usluge otklanjanja kvara na turbini Agregata broj 2, MHE Sniježnica, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-199-8-183/18

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-199-8-183/18

1424-1-1-206-8-360/18

Ispravka obavještenja

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-2-61-3-61/18

Usluge interventnog održavanja i popravki elektroenergetskog postrojenja MHE Modrac, MHE Sniježnica i Brane Sniježnica, sa djelimičnom isporukom materijala

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-2-60-3-60/18

Prevoz raznih tereta, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-1-58-3-59/18

Nabavka i isporuka projektora sa pratećom opremom i kanalica za razvod instalacije, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-2-57-3-58/18

Usluge autodizalice, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla

Obuka uklopničara

Obuka uklopničara

Nabavka rezervnih dijelova za pokretni kompresor PK-35

Nabavka rezervnih dijelova za pokretni kompresor PK-35

Nabavka i isporuka drvene građe

Nabavka i isporuka drvene građe

Obavještenje o nabavci 1421-7-1-103-3-83/18

Nabavka hemijskih sredstava za održavanje EEO

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-3-54-3-56/18

Završni građevinski i zanatski radovi na objektu TS Srebrenik Novi Grad, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-2-53-3-55/18

Vulkanizerske usluge vozila na području općina Gračanica, Gradačac i Srebrenik, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla

Obavještenje o nabavci

Nabavka port servera

Navedena u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije

Navedena u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije

Obavještenje o nabavci

Servis Hammelmann pumpe HDP 172

Obavještenje o nabavci broj 986-1-2-211-3-177/18

Tender broj 2000022930 -Održavanje Oracle licenci za potrebe JP EP BiH

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-1-52-3-54/18

Nabavka materijala za održavanje higijene - toaletni program, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla

Obavještenje o nabavci 1437-7-1-89-3-53/18 (konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda, broj: 10304-KZ-03/18)

Mjerni instrumenti

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-1-48-3-53/18

Nabavka i isporuka tonera i ketridža, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 165-1-1-244-3-57/18

nabavka sistema glasnogovorne dojave za potrebe ZD RMU Breza

Izvještaj o realizaciji ugovora za period 21.07.2015-31.05.2018 godine za J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar

Izvještaj o realizaciji ugovora za period 21.07.2015-31.05.2018 godine

Izmjena roka za preuzimanje Poziva za učešće u Pregovaračkom postupku i roka za dostavljanje kvalif. dokum.

Izrada elaborata o stanju i procjeni životnog vijeka postrojenja 420 kV "Kakanj V"

Nabavka Microsoft licenci sa uključenim održavanjem i tehničkom podrškom proizvođača

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

Nema tendera