Obavještenja o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-1-33-3-44/18

Nabavka čistača šikara i akumulatorske bušilice/izvijača, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-2-31-3-43/18

Usluge autodizalice, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla

Popravka kopir, fax aparata i skenera sa ugradnjom rezervnih dijelova

Popravka kopir, fax aparata i skenera sa ugradnjom rezervnih dijelova

Odluka o poništenju

Održavanje internet web portala

Obavještenje o nabavci

Nabavka aparata za REL zavarivanje

Kalibracija, servis i nabavka rezervnih dijelova za laserski brojač čestica Pamas S40

Kalibracija, servis i nabavka rezervnih dijelova za laserski brojač čestica Pamas S40

Obavještenje o nabavci br. 1424-1-1-197-3-257/18

Nabavka dijelova za TOV za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Nabavka masti za podmazivanje

Nabavka masti za podmazivanje

Obavještenje o nabavci 1437-7-2-64-3-48/18 (Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda, broj: 10304-KZ-02/18)

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Obavještenje o nabavci

Planski servis TMV marke Toyota Hilux

Nabavka radnih odijela, radnih uniformi i druge odjeće za profesionalnu upotrebu.

Nabavka radnih odijela, radnih uniformi i druge odjeće za profesionalnu upotrebu.

Nabavka srednjenaponskih energetskih kablova za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP EP BiH d.d. - Sarajevo

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-177-3-130/18

Obavještenje o nabavci

Nabavka sitnog inventara

Nabavka raznih vrsta sitne opreme

Obavještenje o nabavci

Nabavka ostalog kancelarijskog materijala

Obavještenje o nabavci

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-60-3-38/18

Nabavka uređaja za neprekidno električno napajanje (Invertor/UPS) za potrebe Podružnice "Hidoelektrane na Neretvi" Jablanica

Obavještenje o nabavci

Nabavka čeličnih cijevi i profila

Ulja za motore, reduktore i hidrauliku

Ulja za motore, reduktore i hidrauliku

Nabavka vatrogasne centrifugalne pumpe sa dizel motorom

Nabavka vatrogasne centrifugalne pumpe sa dizel motorom

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-54-3-64/18

Isporuka goriva za potrebe PJD Doboj jug ED Zenica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-53-3-63/18

Isporuka goriva za potrebe PJD Novi Travnik ED Zenica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-52-3-61/18

Isporuka goriva za potrebe PJD Fojnica ED Zenica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-51-3-60/18

Isporuka goriva za potrebe PJD Vareš ED Zenica

Obavještenje o nabavci br. 1424-1-1-190-3-241/18

Nabavka vičane robe za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Nabavka užadi za nadzemne vodove za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP EP BiH d.d. - Sarajevo

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-172-3-126/18

Odluka o poništenju postupka

Nabavka vatrogasnog vozila

Odluka o izboru

Nabavka dizel goriva

Nabavka rasvjete i video nadzora na lokaciji izgradnje Bloka 7 za potrebe Termoelektrane Tuzla

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-169-3-124/18

Obavještenje o nabavci broj: 1437-1-2-61-3-47/18

Usluge održavanja IT opreme

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-1-57-3-35/18

Nabavka materijala za remont agregata broj 1 za potrebe pogona HE Jablanica Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica

Recertifikacija sistema IMS na standard ISO 9001.2015 i ISO 14000:2015

Recertifikacija sistema IMS na standard ISO 9001.2015 i ISO 14000:2015

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-55-3-34/18

Nabavka lične zaštitne i radne odjeće za profesionalnu upotrebu za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-2-53-3-32/18

Revizija prekidača 110 kV u pogonu HE Jablanica Podružnice »Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica

Obavještenje o nabavci 1437-7-2-60-3-45/18 (Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda, broj: 10304-KZ-01A/18)

Usluga produženja licence za softverski paket AvCad

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-1-54-3-33/18

Nabavka rezervnih dijelova za 35 kV postrojenje HE Salakovac za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

Obavještenje o nabavci

Zaštitna oprema za VN postrojenja

Održavanje odvojnih skretnica T-4 i T-5 na spoju kolosjeka TE Tuzla sa prugom Tuzla Doboj

Obavještenje o nabavci

Obavještenje o nabavci br. 1424-1-1-183-3-230/18

Nabavka ležajeva za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj

Nabavka ležajeva

Nabavka ležajeva

Nabavka rezervnih dijelova za elektro filtere

Nabavka rezervnih dijelova za elektro filtere

Mjerenje sadržaja lebdećih čestica prašine PM10 na deponiji Divkovići

Mjerenje sadržaja lebdećih čestica prašine PM10 na deponiji Divkovići

Nabavka vatrogasnih pumpi

Nabavka vatrogasnih pumpi

Obavještenje o nabavci broj: 1437-1-1-58-3-44/18

Izolaciona zaštitna oprema za profesionalnu upotrebu

Obavještenje o nabavci broj: 1437-1-1-57-3-43/18

Zaštitni opasači i penjalice za betonske i drvene stubove

Obavještenje o nabavci broj: 1437-1-1-56-3-42/18

Radne uniforme, zaštitna i radna odjeća za profesionalnu upotrebu

Obavještenje o nabavci broj: 1437-1-1-55-3-41/18

Zaštitna i radna obuća za profesionalnu upotrebu

Obavještenje o nabavci broj 1421-7-3-70-3-55/18

Sanacija drenažnih bunara u HE “Una” Kostela

Zdravstveni pregled radnika

Zdravstveni pregled radnika

Remont i redovno održavanje postrojenja za pripremu i sagorijevanje uglja u TE "Tuzla", Tuzla

Remont i redovno održavanje postrojenja za pripremu i sagorijevanje uglja u TE "Tuzla", Tuzla

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-42-3-30/18

Nabavka lične zaštitne i radne obuće za profesionalnu upotrebu za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica

Obavještenje o nabavci broj: 1437-1-3-53-3-39/18 (za otvoreni postupak 10304-OP-008/18)

Izvođenje građevinskih radova na području Kantona Sarajevo (za investicione projekte na području Kantona Sarajevo)

Obavještenje o nabavci 1421-1-3-67-3-54/18

Građevinski radovi na sanaciji transformatorskih stanica

Servis automatskog sušionika vodonika generatora TWW 230/sm

Servis automatskog sušionika vodonika generatora TWW 230/sm

Obavještenje o nabavci broj 986-1-3-157-3-111/18

Izgradnja odlagališta šljake i pepela "Jezero" za potrebe TE Tuzla

Nabavka usluge sanacije puta do IKT objekta na lokaciji Vrana, opština Kakanj za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-7-2-155-3-110/18

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-3-71-8-107/18

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-3-71-8-107/18

Obavještenje o nabavci 1421-7-1-63-3-46/18

Nabavka beskonačnog plosnatog remenja

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-149-3-104/18

Spojna i ovjesna oprema za SN nadzemne vodove - LOT 21

Nema tendera