Odluke o izboru

ODLUKA O IZBORU PRIHVATLJIVOG PONUĐAČA BROJ 02-2-83-3095/18

Nabavka lične zaštitne opreme: zaštitne rukavice, zaštitni šljemovi, ušni štitnici, štitnici za varioce za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-14225/18

Nabavka turbinskog ulja Mobil DTE Oil Heavy Medium ISO VG 68 za pogone HE Jablanica i HE Salakovac Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

Nabavka vodokaznih stakala

Nabavka vodokaznih stakala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga, broj: 10304-0P-001/18

Kontrola PP aparata, hidranata i sistema vatrodojave

Pregled sredstava rada

Prtegled sredstava rada

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA BROJ 02-2-83-2933/18

Nabavka grafitnih četkica i držača četkica za generatore za potrebe pogona HE Jablanica i HE Salakovac Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

ODLUKA O IZBORU DRUGORANGIRANOG PRIHVATLJIVOG PONUĐAČA BROJ 02-2-83-2912/18

Odluka o izboru drugorangiranog prihvatljivog ponuđača u postupku javne nabavke usluga ispitivanja metodama bez razaranja (NDT metode) mašinske opreme u pogonima HE Jablanica i HE Grabovica za potrebe…

Usluga čišćenja poslovnih prostorija

Odluka o izboru

Nabavka rezervnih dijelova za usisivače prašine

Nabavka rezervnih dijelova za usisivače prašine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku, broj: 10304-OP-042/17

Usluge geodetskog snimanja

Nabavka rezervnih dijelova za vozila unutrašnjeg transporta

Nabavka rezervnih dijelova za vozila unutrašnjeg transporta

Nema odluka