Odluke sa Skupštine Društva


29. decembar 2017.

Odluke sa Četrdeset i osme (vanredne) Skupštine Društva, održane 28.12.2017. godine

Odluka o donošenju Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2018- 2020. godina
Poslovnik o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Zenica” d.o.o. Zenica broj: SD - 34769/15 – 37/5, broj: SD – 16756/16 – 40/4.2. i broj: SD – 26072/16 – 41./4.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o.-Tuzla broj SD-14967/11-21/4.b), broj SD-35941/13-27/4.b), broj SD-2679/15-34/4.b. i broj SD-5211/16-38/5.b.,
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Đurđevik” d.o.o.-Đurđevik broj SD-14967/11-21/4.d), broj SD-35941/13-27/4.d), broj SD-2431/14-30/4.b)., broj SD-2679/15-34/4.d. i broj SD-5211/16-38/5.d.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Abid Lolić” d.o.o.-Bila-Travnik broj SD-14967/11-21/4.f), broj SD-35941/13-27/4.f), broj SD-2679/15-34/4.f. i broj SD-5211/16-38/5.e.
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla broj SD-16205/14-32/5.b). i broj SD-5211/16-38/5.c.
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Zenica” d.o.o.- Zenica broj SD-16205-14-32/5.d) i broj SD-26072/16-41./3.,
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Breza” d.o.o.-Breza broj SD-14967/11-21/4.e), broj SD-35941/13-27/4.e), broj SD-2679/15-34/4.e. i broj SD-5211/16-38/5.f.,
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Kakanj” d.o.o.-Kakanj broj SD-5211/16-38/6.b.,
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o.-Tuzla broj SD-5211/16-38/6.a. i broj SD-9838/17-45/3.b)
Nazad na vrh stranice

18. april 2017.

Odluke sa Četrdeset i pete (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održane 18.04.2017. godine

Nazad na vrh stranice

07. decembar 2016.

Odluke sa Četrdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva, održane 06.12.2016. godine

Odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u TTU energetik d.o.o. Tuzla
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, br SD-14967/11-21/4.a), br. SD-35941/13-27/4.a) i br SD-2679/15-34/4.a
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, br SD-14967/11-21/4.c), br SD-35941/13-27/4.c) i SD-2679/15-34/4.c.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, br SD-16205/14-32/5.a)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. - Đurđevik, br SD-16205/14-32/5.e)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. - Breza, br SD-16205/14-32/5.c)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik-Bila, br SD-16205/14-32/5.f)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla, broj SD-2431/14-30/3.f). i broj SD-14747/15-35/5.b
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. - Đurđevik, broj SD-2431/14-30/3.e) i SD-14747/15-35/5.d.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. – Kakanj, broj SD-2431/14-30/3.c) i broj SD-14747/15-35/5.c.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. – Breza, broj SD-2431/14-30/3.a). i SD-14747/15-35/5.e.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, broj SD-2431/14-30/3.b). i SD-14747/15-35/5.a.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik - Bila, broj SD-2431/14-30/3.d). i SD-14747/15-35/5.f.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU „Gračanica“ d.o.o. – Gornji Vakuf-Uskoplje, broj SD-2431/14-30/3.g) i SD-14747/15-35/5.g.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik - Bila, broj SD-5211/16-38/6.c., br SD-16756/16-40/4.1. i br SD-26072/16-41./6
Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo radi podnošenja ostavke
Odluka o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala
Nazad na vrh stranice

22. septembar 2016.

Odluke sa Četrdeset i prve (vanredne) Skupštine, održane 19.09.2016. godine

Nazad na vrh stranice

20. april 2016.

Odluke sa Trideset i devete (vanredne) Skupštine Društva, održane 20.04.2016. godine

Nazad na vrh stranice

31. mart 2016.

Odluke sa Trideset i osme Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održane 29.03.2016. godine

Statut JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred privatnog kapitala radi gubitka povjerenja dioničara
Odluka o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred privatnog kapitala
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. - Tuzla, br. SD - 17-11500-5.b)/10; br. SD -35941/13-27/3.b); br. SD-2431/14-30/4.a) i br. SD-2679/15-34/3.b)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. - Tuzla, br. SD - 14967/11-21/4.b); br. SD-35941/13-27/4.b) i br. i br. SD-2679/15-34/4.b);
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. - Tuzla, br. SD – 16205/14-32/5.b);
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Đurđevik” d.o.o. - Đurđevik, br. SD -14967/11-21/4.d); br. SD – 35941/13-27/4.d); br. SD-2431/14-30/4.b), br. SD -2679/15-34/4.d);
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Abid Lolić” d.o.o. - Travnik-Bila, br. SD -14967/11-21/4.f); br. SD – 35941/13-27/4.f); br. SD -2679/15-34/4.f)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Breza” d.o.o. Breza br. SD-14967/11-21/4.e., br.SD-35941/13-27/4e. i br. SD-2679/15-34/4.e
Odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla
Odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Kakanj” d.o.o. Kakanj
Odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Abid Lolić” d.o.o. Travnik- Bila
Odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Breza” d.o.o. Breza
Odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Đurđevik” d.o.o. Đurđevik
Nazad na vrh stranice

29. decembar 2015.

Odluke sa Trideset i sedme Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Nazad na vrh stranice

25. juni 2015.

Odluke sa Trideset i pete Skupštine Društva, održane 25.06.2015. godine

Nazad na vrh stranice

27. februar 2015.

Odluke sa Trideset i četvrte Skupštine Društva, održane 26.02.2015. godine

Odluka o donošenju Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2015. - 2017. godina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, br SD-17-11500-5.a)/10, br SD-35941/13-27/3.a) i br SD-2431/14 -30/4. c).
Odluka o izmjenama dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, br SD-17-11500-5.b)/10, br SD-35941/13-27/3.b) i br SD-2431/14 -30/4.a)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, br SD-17-11500-5.c)/10 i br SD-35941/13-27/3.c)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. - Đurđevik, br SD-17-11500-5.d)/10 i br SD-35941/13-27/3.d)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Breza“ d.o.o. - Breza, br SD-17-11500-5.e)/10 i br SD-35941/13-27/3.e)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. - Bila-Travnik, br SD-17-11500-5.f)/10, br SD-35941/13-27/3.f) i br SD-2431/14-30/4.d)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RU „Gračanica“ d.o.o. - Gornji Vakuf-Uskoplje, br SD-17-11500-5.g)/10 i br SD-35941/13-27/3.g)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, br SD-14967/11-21/4.a) i br SD-35941/13-27/4.a)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, br SD-14967/11-21/4.b) i br SD-35941/13-27/4.b)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, br SD-14967/11-21/4.c) i br SD-35941/13-27/4.c)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. - Đurđevik, br SD-14967/11-21/4.d), br SD-35941/13-27/4.d) i br SD-2431/14-30/4.b).
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Breza“ d.o.o. - Breza br. SD-14967/11-21/4.e) i br. SD-35941/13-27/4.e)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. - Bila-Travnik, br SD-14967/11-21/4.f) i br SD-35941/13-27/4.f)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RU „Gračanica“ d.o.o. - Gornji Vakuf-Uskoplje, br SD-14967/11-21/4.g) i br SD-35941/13-27/4.g)
Odluka o dokapitalizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o.-Zenica
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima-rudnicima uglja radi finansiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu, broj: SD-14967/11-21/5 od 30.06.2011.g., broj:SD-7863/12-25/5 od 20.04.2012.godine i broj:SD-35941/13-27/7. od 31.01.2013.godine
Nazad na vrh stranice

26. juni 2014.

Odluke sa Trideset i druge Skupštine Društva, održane 26.06.2014. godine

Nazad na vrh stranice

27. februar 2014.

Odluke sa Tridesete Skupštine Društva, održane 27.02.2014. godine

Nazad na vrh stranice

31. januar 2013.

Odluke sa Dvadeset i sedme Skupštine Društva, održane 31.01.2013. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Zenica 2010.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RU Kreka 2010.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Kakanj 2010.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Đurđevik 2010.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Breza 2010.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem ZD RMU Abid Lolić 2010.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem ZD RU Gračanica 2010.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU d.o.o. Zenica 2011.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RU Kreka 2011.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Kakanj 2011.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Đurđevik 2011.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU RMU Breza 2011.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Abid Lolić 2011.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RU Gračanica 2011
Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora, radi podnošenja ostavke
Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmice zavisnim društvima-rudnicima uglja
Odluka o donošenju Plana poslovanja za period 2013. - 2015. godina
Nazad na vrh stranice