Opasnosti od električne energije

Električna energija opasna je prilikom prolaska kroz ljudski organizam, zbog toplotnoga efekta, zatim uticaja na hemijski sastav krvi i nervni sistem, a naročito zbog poremećaja rada srca i organa za disanje.

U naše moderno doba malo koji pojedinac živi bez kontakta sa fenomenom električne energije. Pojam fenomena naglašava dvostruku prirodu električne energije – kako za život neophodnu, tako i smrtonosnu. Svakodnevno korištenje električne energije umanjuje ljudski osjećaj za rizikom.  Električna energija opasna je prilikom prolaska kroz ljudski organizam, zbog toplotnoga efekta, zatim uticaja na hemijski sastav krvi i nervni sistem, a naročito zbog poremećaja rada srca i organa za disanje. Posljedice ovog djelovanja zavise od jačine struje, trajanja njezinoga djelovanja i puta kroz organizam. 

 • Prema istraživanjima, struja od 20mA izaziva bolno grčenje mišića. 
 • S električnom energijom jačine 30mA može se izdržati samo par sekundi, uz grčenje mišića ruke i nemogućnost otpuštanja obuhvaćenoga provodnika. 
 • Struja od 50 mA dovodi do gubitka svijesti. 
 • Struja jačine 100 mA ima smrtonosne posljedice. 
 • Prema postojećim propisima dodirni napon ne smije prijeći vrijednost od 65 volti(V). 

Što je vrijeme prolaska električne energije kroz tijelo duže, manja je podnošljivost organizma. Najopasniji je put električne energije kroz područje srca, a to je u slučaju zatvaranja strujnog kruga preko obje ruke, ili jedne ruke i noge.

Mjere zaštite od udara električne energije:

 • prije svake upotrebe električnog uređaja potrebno je pregledati uređaj da nije oštećen,
 • električni aparati i uređaji moraju se redovno održavati, a u periodičnim razmacima moraju ih pregledavati i ispitivati stručno kvalifikovane i ovlaštene osobe,
 • pri isključivanju uređaja utikač izvlačiti iz utičnice tako da se uhvati tijelo utikača, a ne povlačiti kabl,
 • pri radu u mokrim prostorijama (čišćenju, pranju) smiju se upotrebljavati samo prijenosni električni uređaji s malim radnim naponom,
 • ne razvlačite po zemlji priključne kablove (kosilice, miješalice i slično), prije nego ih na odgovarajući način zaštitite od oštećenja,
 • u električnim instalacijama koristite zaštitne strujne sklopke za zaštitu od dodirnog napona
 • neispravne uloške osigurača zamijenite samo istovrsnim novim ulošcima,
 • koristite samo one prijenosne svjetiljke kod kojih su svi dijelovi zaštićeni izolacijom, a sijalici ne prijeti opasnost od neposrednog oštećenja, 
 • u slučaju grmljavine, isključite važnije električne uređaje, a posebno elektroničke uređaje, 
 • kućne električne instalacije moraju biti propisno izvedene (zaštitno uzemljenje, tzv. nulovanje), 
 • osigurače treba povremeno kontrolisati, pregorjele umetke treba zamijeniti isključivo originalnim i novim (ne stavljati nikakve žice i slično), 
 • svi dovodni kablovi do uređaja moraju biti s neoštećenom izolacijom, a utičnice i prekidači ispravni i bez mehaničkih i termičkih oštećenja, 
 • u prostorijama u kojima je veća vlaga veća je i opasnost od električnoga udara