Plaćanje računa

Kupci iz kategorije "domaćinstva" plaćanje računa za električnu energiju mogu izvršiti, bez provizije, na svim naplatnim mjestima elektrodistributivnih podružnica  JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo. Bez provizije mogu plaćati i kupci koji račun za električnu energiju primaju putem maila (e-račun) te imaju ugovorenu uslugu e-uplatnica Unicredit banke, e-režije BBI banke, ClickPay Sberbank BH, Režije na klik Raiffeisen banke ili trajni nalog Unicredit, Sparkasse i ASA banke.  Ova pogodnost će uskoro biti dostupna i kod drugih banaka.

Plaćanje računa za električnu energiju, sa naknadom, moguće je putem svih ovlaštenih organizacija za obavljanje platnog prometa, od kojih bismo izdvojili poslovne banke i naplatna mjesta BH Pošte.  

Instrukcija za plaćanje računa za električnu energiju u domaćem prometu  

Prilikom plaćanja računa za električnu energiju potrebno je u polje „svrha plaćanja“ odnosno "poziv na broj" (zavisno od banke putem koje se vrši plaćanje), obavezno upisati broj računa za električnu energiju ili broj reference sa uplatnog naloga koji je sastavni dio računa za električnu energiju. U protivnom će uplata biti vraćena kupcu, a račun za električnu energiju neće biti plaćen.

Broj računa za električnu energiju i broj reference se nalaze u zaokruženim poljima na slici:

 

Instrukcija za plaćanje računa za električnu energiju u inostranom prometu

 

Plaćanje računa za električnu energiju je moguće izvršiti na naš devizni račun kod UniCredit Bank d.d. Mostar: