Plaćanje računa

Kupci iz kategorije "domaćinstva" plaćanje računa za električnu energiju mogu izvršiti, bez provizije, na svim naplatnim mjestima elektrodistributivnih podružnica - JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Kupci iz kategorije „domaćinstva“ koji aktiviraju uslugu e-račun i ugovore plaćanje e-računa putem e-uplatnice Unicredit banke, e-režije BBI banke, ClickPay Sberbank BH i trajnog naloga Unicredit banke, Sparkasse banke ili ASA banke, također, imaju pravo plaćanja računa bez provizije, a ova pogodnost će uskoro biti dostupna i kod drugih banaka.

Plaćanje računa za električnu energiju, sa provizijom, moguće je putem svih ovlaštenih organizacija za obavljanje platnog prometa, od kojih bismo izdvojili slijedeće:

  • putem poslovnih banaka
  • na naplatnim mjestima BH Pošte