Propisi/akti/politike

U ovom dijelu možete naći propise i zakone koji reguliraju osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, opće akte Društva, kao i politike JP EPBiH.


Zakoni

Osnovni propisi koji reguliraju osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo su: Zakon o privrednim društvima FBiH, Zakon o javnim preduzećima FBiH, Zakon o električnoj energiji FBiH, Zakon o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH, Zakon o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u BiH i Zakon o osnivanju Nezavisnog operatera sistema za prijenosni sistem u BiH.

 

Nazad na vrh stranice