Skupština

Nadležnosti Skupštine Društva, koju čine dioničari, propisane su zakonom i Statutom Društva. Skupština se saziva kada je to određeno zakonom, drugim propisima i Statutom i kada se ocijeni da je to u najboljem interesu Društva i dioničara, a najmanje jednom godišnje.