TE “Kakanj”

Izgradnja Termoelektane je vršena etapno, u periodu od 1947. do 1988. godine. Proizvodnja električne energije je počela 1956. godine puštanjem u pogon blokova 1 i 2.

Instalirana snaga - 450 MW (bez blokova 32 MW)
Godišnja proizvodnja električne energije oko 2300 GWh 
Godišnja potrošnja uglja oko 1,8 miliona tona.
 
Izgradnja Termoelektane je vršena etapno, u periodu od 1947. do 1988. godine.  Proizvodnja električne energije je počela 1956. godine puštanjem u pogon  blokova 1 i 2 i povećavala se sukcesivnim puštanjem u pogon:

  • 1960. godine  blokova 3 i 4 
  • 1969. godine  Bloka  5  
  • 1977. godine  Bloka  6
  • 1988. godine  Bloka  7
Blokovi 1, 2, 3 i 4 su stavljeni van pogona. Električnu energiju TE „Kakanj“ proizvodi u termoblokovima 5, 6 i 7. 

U poslijeratnom periodu izvršena je 

  • rekonstrukcija i modernizacija blokova 5 i 6  (110 MW),
  • djelomična rekonstrukcija Bloka 7 (230 MW) i rashladnog sistema blokova 5 i 6 – prelazak s poluotvorenog na zatvoreni sistem hlađenja.

Realizacijom ovih investicija  proizvodni vijek postrojenja produžen je za 15 godina, poboljšana je pogonska spremnost, povećan stepen korisnog djelovanja i smanjena emisija polutanata.

Pored proizvodnje električne energije, TE «Kakanj»  proizvodi i isporučuje i toplotnu energiju za daljinsko grijanje grada Kaknja, te dodatno isporučuje šljaku i pepeo Tvornici cementa „Kakanj“.
Termoelektrana «Kakanj» smještena je  na lijevoj obali rijeke Bosne, pet kilometara uzvodno od grada  Kaknja, u srednjobosanskom ugljenom bazenu koji ima značajne geološke rezerve mrkog uglja.

Više informacija - www.tekakanj.ba