TE “Tuzla”

Izgradnja kompleksa Termoelektrane realizirana je etapno, u periodu od 1959. do 1978. godine. Proizvodnja električne energije počela je 1963. godine, puštanjem u pogon Bloka 1, snage 32 MW.

Instalirana snaga -  723 MW (bez blokova 32 MW)
Prosječna godišnja proizvodnja električne energije oko 3100 GWh
Godišnja potrošnja uglja oko 3,3 miliona tona uglja
 
Izgradnja kompleksa Termoelektrane realizirana je etapno, u periodu od 1959. do 1978. godine. Proizvodnja električne energije počela je 1963. godine, puštanjem u pogon Bloka 1,  snage 32 MW. Povećanje instalirane snage TE „Tuzla“ slijedi izgradnjom i puštanjem u pogon ostalih proizvodnih jedinica: 
 • 1964. godine Blok 2 (snaga 32 MW)
 • 1966. godine Blok 3 (snaga 100 MW)
 • 1971. godine Blok 4 (snaga 200 MW)
 • 1974. godine Blok 5 (snaga 200 MW)
 • 1978. godine Blok 6 (snaga 215 MW)

Blokovi 1 i 2 su trajno stavljeni van pogona. Električnu energiju TE "Tuzla" proizvodi u termoblokovima 3, 4, 5 i 6. 

U  poslijeratnom periodu izvršena je

 • sanacija i modernizacija Bloka 3 (100 MW) i Bloka 4 ( 200 MW)
 • revitalizacija  Bloka 5 (200 MW)
 • revitalizacija i povećanje snage Bloka 6 na 223 MW

Realizacijom navedenih investicija postignuti su značajni tehnološki, ekološki i ekonomski efekti. Izvršena je zamjena elektrofiltera novim, čime je emisija prašine po bloku svedena na nivo evropskih  normi. Zamjenom automatike, rekonstrukcijom i modernizacijom na kotlovskim postrojenjima i saniranjem elektropostrojenja, radni vijek blokova produžen je za narednih 15 godina i  značajno je povećana pouzdanost postrojenja.

TE „Tuzla“, pored proizvodnje električne energije za potrebe EES, proizvodi i isporučuje:

 • toplotnu energiju za sisteme daljinskog grijanja  gradova Tuzle i Lukavca,
 • tehnološku paru za potrebe industrije i
 • industrijsku vodu za bližu okolinu.

Proizvodna postrojenja Termoelektrane «Tuzla» su projektovana za rad sa ugljevima ugljenog bazena Kreka – Banovići, najvećeg u Bosni i Hercegovini, koji raspolaže značajnim geološkim rezervama lignita i mrkog uglja, koje omogućavaju pouzdano i dugoročno snabdijevanje Termoelektrane ugljem potrebnog kvaliteta.