Tržište električne energije

Od 01.01.2015. godine svi krajnji kupci električne energije su kvalifikovani kupci čime ostvaruju pravo na slobodan izbog svog snabdjevača.

U skladu sa dozvolom za obavljanje djelatnosti snabdijevanja električnom energijom izdatom od strane FERK-a, JP EPBiH ima slijedeće uloge:

  • snabdijevanje krajnjih kupaca koji su na tržištu slobodno izabrali snabdjevača električnom energijom
  • snabdijevanje krajnjih kupaca koji na tržištu nisu odabrali snabdjevača (usluga javnog snabdijevanja)
  • snabdijevanje krajnjih kupaca u slučaju kada odabrani snabdjevač prestane da vrši snabdijevanje kvalifikovanog kupca električnom energijom (usluga rezervnog snabdijevanja)

Javni snabdjevač

Krajnji kupci električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstvo i ostala potrošnja na 0,4 kV (mala preduzeća i komercijalni kupci), koji na tržištu nisu odabrali snabdjevača imaju pravo na snabdijevanje električnom energijom standardnog kvaliteta po ekonomski opravdanim, lako i jasno usporedivim i transparentnim cijenama u okviru pružanja univerzalne usluge od javnog snabdjevača. Javni snabdjevač je snabdjevač koji ima obavezu snabdijevati kvalifikovanog kupca kada on ne odabere svog snabdjevača na tržištu električne energije, na način i pod uslovima koje propisuje FERK.

Rezervni snabdjevač 

Rezervni snabdjevač je snabdjevač koji ima obavezu kvalifikovanog kupca snabdijevati električnom energijom, u periodu ne dužem od 60 dana, kada odabrani snabdjevač prestane da vrši snabdijevanje kvalifikovanog kupca električnom energijom u slučaju:

  • stečaja ili likvidacije snabdjevača koji ga je do tada snabdijevao,
  • prestanka ili oduzimanja dozvole snabdjevaču koji ga je do tada snabdijevao i
  • kada kupac ne nađe novog snabdjevača koji će ga snabdijevati nakon prestanka ugvora o snabdijevanju sa postojećim snabdjevačem, osim ako je prestanak ugovora posljedica neizvršavanja obevza plaćanja isporučene enektrične energije.

Javne i rezervne snabdjevače u Federaciji BiH je imenovala Vlada Federacije BiH. 

Detaljnije o odabiru snabdjevača, pravima i obavezama krajnjih kupaca i snabdjevača, kao i tome ko ima pravo na isporuku električne energije od strane javnog i rezervnog snabdjevača možete pronaći u Pravilniku o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača.