Ugovori

Distributer sa krajnjim kupcem/proizvođačem električne energije potpisuje ugovor o priključenju i ugovor o korištenju distributivne mreže. Ugovore o snabdijevanju potpisuje snabdjevač sa krajnjim kupcem/proizvođačem. U ovom dijelu možete naći tipske obrasce ugovora za sve kategorije kupaca.


Ugovori o priključenju na distributivnu mrežu

U01-1 Ugovor o priključenju/povećanju priključne snage na distributivnu mrežu za krajnjeg kupca (Ugovor vrijednosti do 10.000 KM)
U01-2 Ugovor o priključenju/povećanju priključne snage na distributivnu mrežu za krajnjeg kupca (Ugovor vrijednosti preko 10.000 KM)
U02-1 Ugovor o priključenju na niskonaponsku distributivnu mrežu za krajnjeg kupca (Prethodno izvršena uplata dijela jednokratne naknade, Ugovor vrijednosti do 10.000 KM)
U02-2 Ugovor o priključenju na niskonaponsku distributivnu mrežu za krajnjeg kupca (Prethodno izvršena uplata dijela jednokratne naknade, Ugovor vrijednosti preko 10.000 KM)
U03-1 Ugovor o priključenju na distributivnu mrežu za krajnjeg kupca (Prethodno izvršena uplata ukupnog iznosa jednokratne naknade)
U04-1 Ugovor o priključenju/povećanju priključne snage proizvođača (Ugovor vrijednosti do 10.000 KM)
U04-2 Ugovor o priključenju/povećanju priključne snage proizvođača (Ugovor vrijednosti preko 10.000 KM)
U05-1 Ugovor o priključenju proizvođača na distributivnu mrežu u posebnoj zoni (Prethodno izvršena uplata ukupnog iznosa jednokratne naknade)
U06-1 Ugovor o privremenom priključenju na distributivnu mrežu (Ugovor vrijednosti do 10.000 KM)
U06-2 Ugovor o privremenom priključenju na distributivnu mrežu (Ugovor vrijednosti preko 10.000 KM)
U07-1 Ugovor o priključenju gradilišta na niskonaponsku distributivnu mrežu kao dijela stalnog priključka (Ugovor vrijednosti do 10.000 KM)
U07-2 Ugovor o priključenju gradilišta na niskonaponsku distributivnu mrežu kao dijela stalnog priključka (Ugovor vrijednosti preko 10.000 KM)
U08-1 Ugovor o priključenju gradilišta na distributivnu mrežu kao dijela stalnog priključka (Prethodno izvršena uplata dijela jednokratne naknade)
Nazad na vrh stranice