Upiti, reklamacije i prijave kvarova

Rješavanje reklamacija se vrši u skladu sa Općim uvjetima, zaključenim ugovorom o korištenju distributivne mreže / snabdijevanju električnom energijom, zaključenim drugim ugovorima i aktima Društva.


Putem telefona

Podnošenje upita, reklamacije ili prijavu kvara putem telefonskog poziva možete vršiti na brojeve telefona navedene u Servisnim informacijama.

U upitu, reklamaciji ili prijavi kvara obavezno navesti sljedeće podatke: ime i prezime / naziv pravnog lica, adresa i općina.

Poželjno je navesti dodatne podatke koji se odnose na upit, reklamaciju ili prijavu kvara kao što su: broj telefona, broj faxa, šifra mjernog mjesta (za postojeće kupce).

Nazad na vrh stranice

Pisanim putem

Podnošenje upita, reklamacije ili prijavu kvara možete vršiti pismenim putem. 

U pismu obavezno navesti sljedeće podatke: ime i prezime / naziv pravnog lica, adresu i općinu.

Poželjno je navesti dodatne podatke koji se odnose na upit, reklamaciju ili prijavu kvara kao što su: broj telefona, broj fax-a, šifra mjernog mjesta (za postojeće kupce).

Adrese organizacionih jedinica na koje možete uputiti upit, reklamaciju ili prijavu kvara navedene su na stranici Naše lokaciije.

Nazad na vrh stranice

Elektronskom poštom

Podnošenje upita, reklamacije ili prijavu kvara možete vršiti putem elektronske pošte (e-mail). 

U e-mailu obavezno navesti sljedeće podatke: ime i prezime / naziv pravnog lica, adresa i općina.

Poželjno je navesti dodatne podatke koji se odnose na upit, reklamaciju ili prijavu kvara kao što su: broj telefona, broj faxa, šifra mjernog mjesta (za postojeće kupce).

E-mail adrese organizacionih jedinica na koje možete uputiti upit, reklamaciju ili prijavu kvara navedene su u Servisnim informacijama.

Nazad na vrh stranice

Online formularom

Web portal je jedan od komunikacionih kanala putem kojeg možete izvršiti podnošenje upita, reklamacije i prijavu kvara.

Operater šalje odgovor na postavljeni upit putem e-mail komunikacionog kanala (e-mail adresa je obavezan atribut upita). 

Da bi ste poslali zahtjev/reklamaciju putem online formulara morate se najprije prijaviti ovdje. Ukoliko još niste registrovali svoj EPBiH korisnički račun, to možete uraditi ovdje.
Nazad na vrh stranice

Ličnom posjetom

Podnošenje upita, reklamacije ili prijavu kvara možete vršiti ličnom posjetom na šalterima poslovnih jedinica ili odjeljenja obračuna i naplate. 

Adrese organizacionih jedinica navedene su na stranici Naše lokacije.

Nazad na vrh stranice