Uticaj kupca na visinu računa

Sigurno znate da zavisno od doba dana postoje različite cijene za jednaku količinu električne energije. Kupac može, svojom potrošnjom, uticati na konačni iznos računa za električnu energiju.

U tabeli je prikazan primjer izračuna utroška električne energije za kupce iz kategorije domaćinstvo. Na primjeru mjesečne potrošnje električne energije je pokazano koliko se mijenja konačni iznos računa za električnu energiju u zavisnosti od toga da li  kupac ima jednotarifno brojilo ili dvotarifno brojilo. U slučaju dvotarifnog brojila, izračun je dat sa različitim udjelima potrošnje u vremenu važenja većih i manjih dnevnih tarifnih stavova. U ukupan iznos računa je, osim troška za električnu energiju, uključena i naknada za obnovljive izvore energije i porez na dodanu vrijednost. 

Mjesečna potrošnja (kWh) Jednotarifno Dvotarifno
VT:MT=
80%:20%
Dvotarifno
VT:MT=
60%:40%
Dvotarifno
VT:MT=
50%:50%
Dvotarifno
VT:MT=
40%:60%
Dvotarifno
VT:MT=
20%:80%
100 20,62 22,49 20,61 19,67 18,74 16,86
200 35,62 39,36 35,61 33,73 31,86 28,11
300 50,62 56,23 50,60 47,79 44,98 39,36
400 65,62 73,10 65,60 61,85 58,10 50,60
500 80,62 89,97 80,60 75,91 71,22 61,85
800 125,62 140,58 125,58 118,09 110,59 95,59
1000 155,62 174,32 155,57 146,20 136,83 118,09

Znači, ako ste kupac koji ima jednotarifno brojilo i trošite mjesečno 400 kWh električne energije, prelaskom na dvotarifno brojilo i potrošnjom 60% električne energije u vrijeme važenja manjih dnevnih tarifnih stavova, možete uštediti 7,5 KM mjesečno.

Detalje o tome u kojem periodu se primjenjuju manji dnevni tarifni stavovi, kao i kolika ce cijena električne energije u periodu važenja većih i manjih dnevnih tarifnih stavova, možete pogledati u dijelu Tarifni stavovi