Uvodna riječ

Elektroprivreda BiH, bh. elektroenergetski lider s konstantnim rastom udjela na regionalnom tržištu električne energije, Vladajuće društvo Koncerna EPBiH sa više od 15 hiljada zaposlenih, neodvojivi je dio progresa BiH, njegova okosnica i pokretač razvoja drugih privrednih grana

Ukazano povjerenje da vodim kompaniju, znači odgovornost za stabilnost Federacije BiH i države BiH jer, ona nije moguća bez stabilnog elektroenergetskog sektora.  

Očuvanje stabilnosti, integriteta i razvoj elektroenergetskog sektora je temeljni princip na kojem se zasnivaju sve aktivnosti koje provodimo s ciljem  pouzdanog i kvalitetnog snabdijevanja kupaca uz visoki stepen društvene odgovornosti, očuvanje visoke pogonske spremnosti proizvodnih objekata njihovim održavanjem, rekonstrukcijom i modernizacijom, povećanja distributivnih i kapaciteta za proizvodnju električne energije uz poseban senzibilitet prema očuvanju okoliša, poštivanje svjetskih ekoloških standarda, principa i obaveza koje propisuje evropska legislativa u ovoj oblasti.

Raspoloživi prirodni resursi, ugalj kao jedan od primarnih za energetsku neovisnost BiH i hidropotencijali, baza su za realiziranje  našeg strateškog opredjeljenja, izgradnju zamjenskih termo kapaciteta i proizvodnih objekata iz obnovljivih izvora energije. Razvojni koncept Elektroprivrede BiH znači doprinos ekonomskom zdravlju, rastu domaće privrede, održivom razvoju i napretku društvene zajednice.

Opredjeljenost za izgradnju novih termo potencijala sa radom u kogeneraciji, proizvodnji električne i toplotne energije, znači i odlučnost za opstojnost i opstanak rudnika u sastavu Koncerna EPBiH i njihov prosperitet. Stoga je uz naše obaveze očuvanja stabilnosti u proizvodnji i distribuciji električne energije, obezbjeđenja pouzdanog snabdijevanja kupaca, kontinuiteta pozitivnog, likvidnog i stabilnog poslovanja, uspješnog pozicioniranja na tržištu i obaveza revitaliziranja poslovanja u rudnicima Koncerna, organizacionog restrukturiranja i finansijskog ulaganja s ciljem povećanja proizvodnje uglja, obezbjeđenja stabilne količine za potrebe naših termoelektrana, industrijskih i drugih potrošača.

Naše osnovno načelo je usmjerenost ka potrebama više od 730 hiljada kupaca. Naš cilj jeste  uspješno poslovanje koje donosi dobit, međutim, naš cilj je i integracija kompanije  u društvo na odgovoran način, što potvrđujemo djelovanjima koja imaju pozitivne efekte na širu zajednicu, njenu dobrobit i unapređenje kvaliteta života. Povjerenje društvene zajednice na područjima našeg poslovanja  koje  unapređujemo prepoznavanjem i odgovaranjem na potrebe lokalnog i šireg okruženja, efikasno djelovanje na zahtjeve kupaca, proizvodnja okolinski prihvatljivog proizvoda, timski rad, liderstvo i stručnost, pozitivno radno okruženje,   vrijednosti su na kojima temeljimo budućnost Elektroprivrede BiH. 

 

                                                                                    Generalni direktor

Bajazit Jašarević